Bouncepercentage in nieuwsbriefrapportage

Harde bounce of zachte bounce? Met bouncebeheer op meerdere niveaus kun je de bezorgbaarheid van je mailings zien en verbeteren
Automatic Bounce Management CleverReach

Beheer van bounce op meerdere niveaus

Geldige database
Het bouncebeheer op meerdere niveaus houdt je ontvangerslijsten permanent vrij van onbestelbare e-mailadressen.

Verbeterde reputatie
Een laag bouncepercentage heeft positieve gevolgen voor de reputatie van je afzender.

Onderscheid tussen harde en zachte bounces
Zachte bounces worden slechts korte tijd geblokkeerd, terwijl harde bounces permanent worden uitgesorteerd.

De bouncepercentage is een belangrijk kengetal in nieuwsbriefmarketing. Het is het percentage onbestelbare e-mails in verhouding tot het totale aantal verzonden e-mails. Als de aflevering van een nieuwsbrief op een e-mailadres niet mogelijk is, wordt er automatisch een bericht getriggerd.

Bounces worden bepaald voor elke mailing en getoond in het respectievelijke rapport. Het is heel normaal dat een bepaald deel van de adressen niet kan worden bereikt. Hoe groter de mailinglijst, hoe hoger het aantal bounces. Aan de hand van het bouncepercentage kunnen directe conclusies worden getrokken over de kwaliteit van de mailinglijst.

CleverReach helpt u om uw lijsten permanent vrij van bounces te houden door middel van multi-level e-mail bounce management. Dit beschermt ook uw afzenderreputatie. Meer informatie vindt u onder "automatisch bounce beheer".

Begin nu met CleverReach!

Onze e-mailmarketingsoftware is gespecialiseerd in doelgroepgerichte marketingcampagnes en ondersteunt je effectief bij de succesvolle implementatie van e-mailmarketingcampagnes. Beheer tot 250 ontvangers en verzend gratis tot 1000 e-mails per maand!

1. Verschil Hard- en Softbounce

Email Subscribe And Unsubscribe Rate Identify Unsubscribed Subscribers Via Segments CleverReach

Als een e-mail niet kan worden afgeleverd wanneer je je nieuwsbrief verstuurt, krijgt ons systeem een foutmelding. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een tijdelijke of permanente bounce. Afhankelijk hiervan wordt een onderscheid gemaakt tussen zachte en harde bounce:

 • A zachte bounce treedt op wanneer een adres tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in het geval van een overvolle mailbox of een out-of-office bericht.
 • Bij een Hardbounce daarentegen is het adres permanent onbeschikbaar omdat het e-mailadres of de mailbox niet (meer) bestaat.

2. Waarom zachte en harde bounces verschillend worden behandeld

Newsletter Bounce Management Why Soft And Hard Bounce Are Treated Differently CleverReach

Afhankelijk van het type bounce worden adressen voor verschillende tijdsduur geblokkeerd. CleverReach doet dit automatisch voor u:

 • Softbounce
  Dit gebeurt na de afleverpoging voor een maand geblokkeerd. Hier bestaat het adres, maar er is een probleem en deze fout is verantwoordelijk voor de bounce. Als de fout hersteld is, zal een nieuwe levering succesvol zijn.
 • Hardbounce
  Wordt onmiddellijk na de leveringspoging voor één jaar gedurende één jaar. Aangezien het adres niet bestaat, zal een nieuwe levering dezelfde fout veroorzaken.

Wil je je bounces bekijken? Je kunt dit doen via de bijbehorende ontvangersgroep door de filter daar in te stellen op "Bounces". Meer informatie hierover vind je in ons Helpcentrum-artikel "Wat is een bounce en hoe gaat CleverReach ermee om?"

Bounce adressen worden gemarkeerd met een blauwe stip in de ontvangerslijst. Re-activatie vindt automatisch plaats nadat de betreffende blokkade is verlopen.

Tip: Verwijder of deactiveer de adressen van de bounces, want een groot aantal zal in de toekomst waarschijnlijk niet meer aangeschreven kunnen worden.

3. Multi-level bounce management: uw voordelen

Een hoog bouncepercentage heeft een negatieve impact op je afzenderreputatie. Veel foute adressen zijn een kenmerk van spammers en sommige mailclients classificeren je afzenderadres dienovereenkomstig als het bouncepercentage permanent hoog is. In dit geval belanden meer van je nieuwsbrieven in spamfolders, wat een negatief effect heeft op je bezorgingspercentage.

In deze context:

 • Soft bounces - e-mails die niet worden afgeleverd vanwege tijdelijke problemen - hebben alleen invloed op het afleverpercentage. Daarom worden er tot drie pogingen gedaan om de nieuwsbrief af te leveren.
 • Hardbounces - zoals hierboven beschreven - hebben een negatieve impact op je reputatie als verzender. Spammers gebruiken meestal enorme distributielijsten met veel niet-geverifieerde en niet-bestaande adressen, die ze keer op keer aanschrijven ondanks bounceberichten. Om niet als spammer geclassificeerd te worden of op een blacklist terecht te komen, blokkeert CleverReach de corresponderende adressen van hard bounces al na de eerste poging.

Samenvatting:
Door onderscheid te maken tussen soft en hard bounces, worden ontvangers die slechts tijdelijk onbereikbaar zijn kort geblokkeerd, maar ontvangen daarna weer uw nieuwsbrief, terwijl ongeldige adressen lang genoeg worden geblokkeerd om uw afzenderreputatie te beschermen.

4. Tips en trucs

Newsletter Bounce Management Tips And Tricks CleverReach

Als nieuwsbriefverzender zul je je afvragen hoe het mogelijk is dat je bounces in je distributielijst hebt. Al je ontvangers hebben zich bij jou ingeschreven via een DOI (double opt-in) formulier. Waarom zijn er dan opeens foutmeldingen voor sommige adressen? De redenen hiervoor zijn heel eenvoudig:

Softbounces worden veroorzaakt door tijdelijke fouten op het adres van de ontvanger. In dit geval is er geen fout aan de kant van de verzender, maar heeft de ontvanger problemen met zijn of haar mailbox. Misschien is de e-mailbox van de ontvanger gewoon vol. De respectievelijke grootte varieert bij de verschillende providers en ook de opslagtijd verschilt. Als de opslagruimte helemaal vol is, worden er geen e-mails meer afgeleverd tot de ontvanger weer ruimte heeft gemaakt. Out-of-office meldingen produceren ook softbounces.

Op Hardbounces kan het e-mailadres niet worden bereikt omdat het niet bestaat. Maar hoe komen niet-bestaande adressen in je distributielijst? Hiervoor zijn verschillende redenen mogelijk:

 • De ontvanger heeft een tikfout gemaakt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief. Een spelfout is gemakkelijk te maken en zorgt ervoor dat de nieuwsbrief onbestelbaar is.
 • Hetzelfde kan ook gebeuren bij een accountmanager die het e-mailadres verkeerd heeft ingevoerd in een CRM-systeem en dit vervolgens gebruikt om de nieuwsbrief te versturen (mits toestemming van de ontvanger natuurlijk). Als het e-mailadres wordt gecorrigeerd, is het essentieel dat dit ook in het CRM gebeurt, anders bestaat het risico dat het onjuiste adres steeds opnieuw wordt geïmporteerd.
 • De ontvanger heeft een nieuw e-mailadres en het oude adres is gewoon verwijderd.

5. Start nu gratis met CleverReach

CleverReach Newsletter Tool kostenlos testen

Gratis nieuwsbrieven maken en versturen:

 • Beheer tot 250 ontvangers
 • Verzend gratis tot 1000 e-mails per maand!

De looptijd van het Lite-tarief is onbeperkt. Er zijn geen opstartkosten en geen contractuele verbintenis.

Voor alle mailings daarna kun je kiezen uit onze Flex, Essential en Enterprise tarieven. Onze prijsoverzicht geeft informatie over welk tarief voor jou het gunstigst is.