Gegevensbescherming

Hier vindt u ons privacybeleid.

1. Algemeen privacybeleid

Voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van gegevensverwerking, omvat dit bovenal de verplichting om u transparant te informeren over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking (cf. Art. 13 en 14 GDPR). Met deze verklaring (hierna: “gegevensbeschermingsinformatie”) informeren wij u over de manier waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Definities

Naar het voorbeeld van Art. 4 GDPR is deze mededeling over gegevensbescherming gebaseerd op de volgende definities:

 • “Persoonsgegevens” (art. 4 nr. 1 GDPR): alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een persoon is identificeerbaar als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, een online identificator, locatiegegevens of informatie met betrekking tot zijn fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Identificeerbaarheid kan ook worden bereikt door dergelijke informatie of andere aanvullende kennis te koppelen. De oorsprong, vorm of belichaming van de informatie is irrelevant (foto’s, video- of geluidsopnamen kunnen ook persoonsgegevens bevatten).
 • “Verwerking” (Art. 4 Nr. 2 GDPR) betekent elke bewerking die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet via geautomatiseerde middelen (d.w.z. met behulp van technische specificaties). Dit omvat in het bijzonder het verzamelen (d.w.z. verwerven), vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens, of het wijzigen van de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verwerkt.
 • “Verantwoordelijke voor de verwerking” (art. 4 nr. 7 GDPR): de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • “Derde” (Art. 4 Nr. 10 GDPR) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken; dit omvat ook andere rechtspersonen die deel uitmaken van de groep.
 • “Verwerker” (art. 4 nr. 8 GDPR) is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, in het bijzonder in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke (bijv. IT-dienstverlener). In termen van gegevensbeschermingswetgeving is een verwerker in het bijzonder geen derde partij.
 • “Toestemming” (Art. 4 Nr. 11 GDPR) van de betrokkene betekent elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

CleverReach GmbH & Co KG, waarvan u de contactgegevens vindt in onze imprint, is verantwoordelijk voor de hieronder beschreven verzameling en verwerking van gegevens.

Gebruiksgegevens & logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, worden zogenaamde gebruiksgegevens tijdelijk opgeslagen op onze webserver als een logboek voor statistische doeleinden om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Deze gegevensrecord bestaat uit:

 • de pagina waarvan het bestand is opgevraagd
 • de naam van het bestand
 • de datum en tijd van de query
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden)
 • de beschrijving van het type webbrowser dat wordt gebruikt
 • het IP-adres van de aanvragende computer, dat zodanig wordt verkort dat er geen persoonlijke referentie meer kan worden vastgesteld

De bovengenoemde loggegevens worden alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen. We slaan deze loggegevens strikt op voor een periode van maximaal zeven dagen in het belang van het herkennen, beperken en elimineren van aanvallen op onze websites. Na afloop van deze periode verwijderen we deze gegevens. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

Aangezien gegevensverwerking ook buiten de EU of EER kan plaatsvinden (door het gebruik van onderaannemers), dient u er rekening mee te houden dat er een risico bestaat dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en controledoeleinden zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld of het recht hebt om in beroep te gaan. Als u toestemming geeft, vindt de overdracht naar een derde land plaats op basis van art. 49 lid 1 lit. a GDPR.


2. Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u verderop in dit privacybeleid.


3. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en worden opgeslagen op uw harde schijf door middel van een karakteristieke tekenreeks en waardoor bepaalde informatie stroomt naar de locatie die de cookie heeft geplaatst. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer en kunnen daarom geen schade veroorzaken. Ze dienen om de website over het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken, d.w.z. aangenamer voor u.

Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken om het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Cookies kunnen een gebruiker echter niet rechtstreeks identificeren.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden opgeslagen.

Wat hun functie betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen cookies:

  • Technische cookies: deze zijn strikt noodzakelijk om door de website te navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te garanderen; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden en slaan niet op welke websites u hebt bezocht;
  • Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina’s u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten optreden bij het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden – alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en om te achterhalen wat onze gebruikers interesseert;
  • Advertentiecookies, targeting cookies: deze worden gebruikt om de websitegebruiker op maat gemaakte reclame op de website of aanbiedingen van derden aan te bieden en om de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten; advertentie- en targetingcookies worden maximaal 14 maanden bewaard;
  • Sharing cookies: deze worden gebruikt om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijv. sociale netwerken) te verbeteren; sharing cookies worden maximaal 3 maanden bewaard
  • Elk gebruik van cookies dat niet absoluut technisch noodzakelijk is, vormt een gegevensverwerking die alleen is toegestaan met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van reclame-, targeting- of sharing-cookies. Bovendien geven we uw persoonlijke gegevens die door cookies worden verwerkt alleen door aan derden als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR.

 

Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

3a. Google Analytics

Wij maken gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met behulp van Google Analytics om onze website in te richten volgens de vereisten. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en door ons kunnen worden gelezen. Op deze manier kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en als zodanig tellen.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat we echter IP-anonimisering op deze website hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Als de gegevens in deze context buiten de EU of de EER worden verwerkt, moet u er rekening mee houden dat er een risico bestaat dat autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor beveiligings- en controledoeleinden zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld of het recht hebt om hiertegen in beroep te gaan. Als we providers in onveilige derde landen gebruiken en u hiervoor toestemming geeft, is de doorgifte naar een derde land gebaseerd op art. 49 par. 1 lit. a GDPR.

Om het niveau van gegevensbescherming bij verwerking in derde landen (met name de VS) te waarborgen, heeft Google Ireland Ltd. standaardcontractbepalingen afgesproken met zijn subverwerkers (met name Google LLC), die zijn gebaseerd op module 3 van de standaardcontractbepalingen die de Europese Commissie op 4 juni 2021 heeft vastgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/).

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of § 25 para. 1 TTDSG.

3b. Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de “bezoekersactiepixel” van Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door te klikken op een Facebook-advertentie. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina’s en buiten Facebook. Hiervoor kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. De door Facebook verwerkte en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 90 dagen automatisch verwijderd.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” uitschakelen in de ad-instellingen. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 subparagraaf 1 lit. a GDPR of § 25 lid 1 TTDSG.

Door uw toestemming te geven, stemt u er ook mee in dat uw gegevens worden verwerkt in de VS in overeenstemming met art. 49 lid 1 zin 1a) GDPR. De VS worden door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen.
In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder de mogelijkheid van juridisch verhaal.

3c. Retargeting Google

Wanneer u onze websites bezoekt, is het mogelijk dat cross-device remarketing technologieën van Google herkenningskenmerken van uw browser of apparaat ophalen (bijv. een zogenaamde browser fingerprint), uw IP-adres analyseren of een herkenningskenmerk in de vorm van een klein tekstbestand op uw apparaat opslaan (bijv. een zogenaamde third-party cookie). Het is ook mogelijk dat Google uw bezoek aan onze website koppelt aan een of meer van deze herkenningsfuncties en deze opslaat om u onze reclame te tonen op andere pagina’s op internet. De hierboven beschreven herkenningsfuncties zijn ontworpen als pseudoniemen.

Dankzij de cross-device remarketingtechnologieën van Google kunnen we advertenties op andere websites laten plaatsen op basis van de pagina’s die u op onze site bezoekt. Als u een andere website bezoekt die deelneemt aan het display advertisingnetwerk van Google, kan Google de herkenningsfuncties gebruiken om te herkennen of en zo ja welke van onze advertenties aan u moeten worden weergegeven. U kunt meer informatie vinden over hoe Google remarketingtechnologieën werken op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Als u inlogt bij Google-services met uw eigen inloggegevens of een of meer van uw eigen Google-accounts gebruikt, kan Google de herkenningsfuncties van verschillende browsers en eindapparaten aan elkaar koppelen. Dit betekent dat als Google een unieke herkenning heeft gemaakt voor de laptop, desktop pc, smartphone of tablet die u gebruikt, deze herkenningstekens aan elkaar kunnen worden toegewezen zodra u een Google-dienst gebruikt of hebt gebruikt met uw inloggegevens. Op deze manier kan Google onze advertentiecampagnes ook richten op andere apparaten. Google zal dit echter alleen doen als u Google in het verleden toestemming hebt gegeven voor deze gegevensverwerking.

Je hebt de mogelijkheid om instellingen te maken voor reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze vorm van reclame. Ga hiervoor naar https://support.google.com/ads/answer/2662922 en schakel gepersonaliseerde reclame uit. Houd er rekening mee dat deze instellingen mogelijk niet voor alle eindapparaten en browsers gelden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 subparagraaf 1 lit. a GDPR of § 25 lid 1 TTDSG.

3d. Google AdWords (vanaf 24/07/2018 Advertenties) en Google conversietracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online reclamedienst van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De verantwoordelijke voor de verwerking is Google.

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversie-tracking. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geplaatst voor conversietracering. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door eenvoudig de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Meer informatie over hoe Google uw gegevens verwerkt voor advertenties vindt u in het privacybeleid van Google en in de Google Ads Help. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 subpara. 1 lit. a GDPR of § 25 para. 1 TTDSG.

3e. Hotjar

Deze website maakt gebruik van de Hotjar tool van de provider Hotjar Limited (Hotjar Ltd.), Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta, om het gebruik van onze aanbiedingen te analyseren. Hotjar biedt hiervoor verschillende opties zoals heatmaps, bezoekersregistraties, trechter- en formulieranalyses, feedbackpeilingen, enquêtes en recruiters (voor meer informatie kunt u terecht op https://www.hotjar.com/).

Hotjar is een complete analyse- en feedbacktool die zowel analyse van online gedrag als feedback van websitebezoekers biedt. Door zowel A) analyse als B) feedback te combineren, geeft Hotjar ons een groot “beeld” van hoe de gebruikerservaring van onze website en de prestaties ervan kunnen worden verbeterd. De analysetool stelt ons in staat om gebruikersgedrag te meten en te monitoren (wat gebruikers doen), terwijl de feedbacktool ons in staat stelt om te horen wat gebruikers zeggen (de stem van de gebruiker). Op deze manier stelt Hotjar ons in staat om de gedragspatronen van onze websitebezoekers en klanten op onze websites te analyseren en te begrijpen door het gebruik van analytics en feedback. Het enige doel van de gegevensverzameling is het verbeteren van de functionaliteit van de website en de algehele gebruikers- en klantervaring.

 

Bij het gebruik van Hotjar kunnen gegevens worden verwerkt zoals IP-adres (opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie, apparaattype (unieke apparaat identifiers), besturingssysteem, browser, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het tonen van onze website, muisbewegingen, toetsaanslagen, verwijzende URL en domein, bezochte websites en de datum en tijd waarop de websites werden bezocht. Om goed te kunnen functioneren, plaatst Hotjar cookies in uw browser.

Deze hebben een verschillende levensduur; sommige blijven tot 365 dagen opgeslagen, andere alleen tijdens het huidige websitebezoek (zie https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming conform Art. 6 lid 1 subpara. 1 lit. a GDPR of § 25 lid 1 TTDSG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de banner (door te klikken op “Cookie-instellingen” in de voettekst). De informatie die wordt gegenereerd en verwerkt door cookies en, indien van toepassing, het geïntegreerde script van de service over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een Hotjar-server in Ierland (Europese Unie) en daar opgeslagen (https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security).

 

 

We hebben ook een orderverwerkingscontract afgesloten met Hotjar Limited in overeenstemming met art. 28 GDPR, waarin de aanbieder zich verplicht om passende en juridisch bindende contractuele afspraken te maken en controlemaatregelen te nemen om gegevensbescherming en gegevensbeveiliging te waarborgen bij het gebruik van onderaannemers en volgens welke gegevensoverdrachten naar derde landen plaatsvinden onder de standaard gegevensbeschermingsclausules van de EU. De verwerker zal alle informatie ook uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website en het gebruikersgedrag voor ons te analyseren.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Hotjar, zie: https://www.hotjar.com/privacy/.

3f. Microsoft Ads

Deze website maakt gebruik van Mircosoft Ads, een dienst van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Als u op een van onze advertenties op Bing of op geselecteerde websites in het Bing-advertentienetwerk klikt, wordt er een tijdelijke cookie op uw computer opgeslagen. Als u vervolgens op een van onze conversiepagina’s terechtkomt, zullen Microsoft Bing en wij herkennen dat u eerder op de advertentie hebt geklikt. Dit wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt, d.w.z. een bestelproces voltooien. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook het instellen van een cookie weigeren dat hiervoor nodig is.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 subpara. 1 lit. a GDPR of § 25 lid 1 TTDSG.

3g. Social Plugins

Onze website bevat pictogrammen van de sociale netwerken Facebook en Instagram, het internetvideoportaal YouTube en de microblogdienst Twitter. Deze diensten worden beheerd door Meta Platforms Ireland Ltd (“Facebook” en “Instagram”); Google Ireland Limited (“YouTube”) en Twitter International Company. Inc. (“Twitter”) en hebben elk hun eigen privacybeleid. Dit geeft u de mogelijkheid om de berichten op onze website te delen op de bovengenoemde platforms. Dit zijn geen plugins, maar slechts links die u doorverwijzen naar de betreffende aanbieder om berichten daar te delen.

Normaal gesproken betekenen deze sociale plugins dat elke bezoeker van een pagina onmiddellijk door deze diensten wordt geregistreerd met hun IP-adres en dat hun verdere activiteiten op het internet worden bijgehouden. Dit gebeurt zelfs als de gebruiker niet op een van de knoppen klikt. Om dit te voorkomen, gebruiken we de Shariff-methode. Onze sociale knoppen brengen alleen direct contact tot stand tussen het sociale netwerk en de bezoeker wanneer deze actief op de knop klikt.

Door op het betreffende pictogram te klikken, wordt de betreffende doelpagina geopend in een apart tabblad/venster en moet u zich daar aanmelden met uw gegevens. Wanneer u onze website verlaat, worden uw gegevens door deze diensten verwerkt in overeenstemming met hun privacybeleid. Informatie over de bronpagina (zogenaamde referrergegevens) wordt doorgestuurd naar de doelpagina, zodat de inhoud of berichten ook daar kunnen worden weergegeven.

 

 

Meer informatie en technische details over de Shariff-oplossing zijn te vinden op Initiatief van heise.de voor een 2-klikmethode genaamd “Shariff”. Voor meer informatie over gegevensverwerking op de pagina’s van de aanbieder verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders.

3h. Taboola

Wij maken op onze website gebruik van de diensten van Taboola Inc (1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, USA). Taboola gebruikt cookies die bepalen welke content u gebruikt en welke pagina’s u bezoekt.
Deze cookies worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie, maar verzamelen alleen gepseudonimiseerde gegevens.

Taboola gebruikt cookies om de volgende gebruikersinformatie te verzamelen: Het besturingssysteem van de gebruiker, webpagina’s/inhoud die op onze websites zijn bezocht, verwijzer/link via welke de gebruiker op onze website is gekomen, tijd en aantal websitebezoeken, locatiegegevens (plaats en staat), IP-adressen in verkorte vorm. Als u bepaalde pagina’s van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de providers herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en naar onze site is doorgestuurd.

Meer informatie over gegevensbescherming van Taboola vindt u op https://www.taboola.com/policies/privacy-policy De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 subpara. 1 lit. a GDPR of § 25 lid 1 TTDSG.

3i. SurveyMonkey

Voor individuele enquêtes gebruiken we de webservice SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ierland) voor het maken en analyseren van online enquêtes. Deelname is vrijwillig.

 

SurveyMonkey verzamelt informatie over het apparaat en de toepassing die u gebruikt om deel te nemen aan de enquête. Dit omvat het IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, het apparaattype, de apparaat-ID/MAC-adres evenals informatie over het systeem en de prestaties en het browsertype. Als u deelneemt aan de enquête via een mobiel apparaat, verzamelt SurveyMonkey ook de UUID van het apparaat. SurveyMonkey maakt ook gebruik van volgservices van derden, die op hun beurt cookies en paginatags gebruiken om gebruiksgegevens en gebruikersstatistieken te verzamelen. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door SurveyMonkey worden verzameld. Daarnaast verzamelt SurveyMonkey reactiegegevens, metagegevens en cookiegegevens met behulp van machine-learningtechnieken om nieuwe functies te ontwikkelen en de eigen service te verbeteren, fraude op te sporen en producten te ontwikkelen met geaggregeerde gegevens. Dit dient ook om enquêteorganisaties, zoals CleverReach in dit geval, te voorzien van nuttige en relevante inzichten.

Meer informatie over de cookies die worden gebruikt door SurveyMonkey, gegevensbescherming en opslagduur vindt u op de volgende koppeling https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/.
Als deelnemer aan een enquête kunt u te allen tijde contact met ons opnemen en vragen om verwijdering van uw enquêtegegevens, inclusief persoonsgegevens, indien deze zijn verzameld. Het is niet mogelijk om individuele antwoorden te corrigeren nadat de enquête is verzonden.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of § 25 para. 1 TTDSG.

Met uw toestemming stemt u er ook mee in dat uw gegevens in de VS worden verwerkt in overeenstemming met art. 49 lid 1 zin 1a) GDPR. De VS worden door het Europees Hof van Justitie beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen.

In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder de mogelijkheid van juridisch verhaal.

3j. WiredMinds

Onze website gebruikt de pixelcodetechnologie van WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Duitsland) om bezoekersgedrag te analyseren. Het IP-adres van een bezoeker wordt verwerkt. De verwerking vindt uitsluitend plaats voor het verzamelen van bedrijfsrelevante informatie zoals de bedrijfsnaam. IP-adressen van natuurlijke personen worden uitgesloten van verder gebruik (whitelist-procedure). Het IP-adres wordt in geen geval opgeslagen in LeadLab. Bij de verwerking van de gegevens is het in ons bijzonder belang om de gegevensbeschermingsrechten van natuurlijke personen te beschermen. Ons belang is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. (f) GDPR. Uit de gegevens die wij verzamelen kunnen op geen enkel moment conclusies worden getrokken over een identificeerbare persoon en WiredMinds GmbH gebruikt deze informatie om anonieme gebruikersprofielen op te stellen op basis van het bezoekgedrag op onze website. De verkregen gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren. Er is een orderverwerkingscontract afgesloten met WireMinds GmbH in overeenstemming met art. 28 GDPR.

Uittrekken van tracking (Er wordt een technisch noodzakelijke cookie ingesteld om u permanent uit te sluiten van tracking door WiredMinds LeadLab op deze website)


4. Uitleg van de veiligheidsmaatregelen

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. We gebruiken een coderingsproces op onze website. Uw gegevens worden met TLS-versleuteling van uw computer naar onze server en omgekeerd via internet verzonden. U kunt dit herkennen aan het feit dat het slotsymbool in de statusbalk van uw browser gesloten is en de adresregel begint met https://.


5. Rechten van de betrokkene

Bij het verwerken van je persoonlijke gegevens geeft de GDPR je als websitegebruiker bepaalde rechten:

  1. Recht op informatie (Art. 15 GDPR):
   U hebt het recht om bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt; als dit het geval is, hebt u recht op informatie over deze persoonsgegevens en op de informatie die in detail is opgesomd in Art. 15 GDPR.
  2. Recht op rectificatie en verwijdering (Art. 16 en 17 GDPR):
   U hebt het recht om zonder onnodige vertraging rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, indien van toepassing, om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van de redenen genoemd in artikel 17 GDPR in detail van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden.
  3. Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR): U hebt het recht om beperking van de verwerking te vragen als aan een van de voorwaarden in Art. 18 GDPR is voldaan, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van een eventuele herziening.
  4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 GDPR):
   In bepaalde gevallen, die in detail worden opgesomd in Art. 20 GDPR, hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze gegevens worden doorgegeven aan een derde partij.
  5. Recht om bezwaar te maken (Art. 21 GDPR):
   Als gegevens worden verzameld op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR (gegevensverwerking om legitieme belangen te waarborgen), heeft u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
   In overeenstemming met artikel 77 GDPR hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Het recht om een klacht in te dienen kan in het bijzonder worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van de vermeende inbreuk.

6. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming geeft u graag informatie of suggesties over gegevensbescherming:

Dr Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.datenschutz-nord-gruppe.de
Email: office@datenschutz-nord.de
Telefoon: +49421/696632-0


7. Registratie nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u op onze website te abonneren op onze nieuwsbrief. Als u ons afzonderlijk toestemming hebt gegeven om u per e-mail te informeren over de eigen producten en diensten van ons bedrijf, wordt de betreffende verwerking uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om u te abonneren op onze infonieuwsbrief met relevante informatie over geselecteerde partners en diensten van deze partners voor uw e-mailmarketing. Dit zijn voornamelijk diensten die de online marketing kunnen verbeteren.

Door uw toestemming te geven, gaat u ermee akkoord deze nieuwsbrief op onregelmatige basis te ontvangen. Door u aan te melden voor de nieuwsbrief stemt u ermee in dat wij uw klik- en openingsgedrag meten om u een geoptimaliseerde nieuwsbriefdienst te kunnen leveren. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de tot op heden uitgevoerde verwerking. Als de toestemming wordt ingetrokken, zullen wij de desbetreffende gegevensverwerking staken. Als u de nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde eenvoudig afmelden, bijvoorbeeld per e-mail info@cleverreach.com of via de link om u af te melden voor de nieuwsbrief, die u in elke nieuwsbriefmail vindt. Uw gegevens voor de nieuwsbriefverzending worden binnen 3 maanden na het einde van de nieuwsbriefontvangst verwijderd, mits de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.


8. Contact- en ondersteuningsformulier

U kunt contact met ons opnemen via webformulieren. Om ons contactformulier te gebruiken, hebben we over het algemeen alleen uw e-mailadres nodig. U kunt meer informatie opgeven, maar dit is niet verplicht. Door het betreffende formulier in te dienen, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens elektronisch worden geregistreerd en maximaal 6 jaar worden bewaard. De rechtsgrondslag voor verwerking in de contractuele relatie is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR, anders Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het uitvoeren van de uitwisseling die u zoekt of bij het adequaat verwerken van uw aanvraag. In dit verband gebruiken we uw gegevens uitsluitend om uw aanvraag te verwerken.

Om uw support- of contactaanvraag te verwerken, gebruiken we de softwareoplossing Zendesk, aangeboden door Zendesk Inc, 1019 Market St, San Francisco, CA 94103, VS. Uw gegevens worden verwerkt op de servers van Zendesk, uitsluitend in de Verenigde Staten en binnen het toepassingsgebied van de GDPR. We hebben ook overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten met Zendesk (ook in overeenstemming met de standaard gegevensbeschermingsclausules van de EU), waarmee we de provider verplichten om de gegevens van onze klanten strikt volgens onze instructies te verwerken, te beschermen en niet door te geven aan derden. Zendesk Inc. neemt verdere technische voorzorgsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden in de zin van art. 4 nr. 10 GDPR.


9. Accountregistratie om onze software te gebruiken

Als u gratis gebruik wilt maken van onze CleverReach emailmarketingsoftware, moet u zich eerst registreren. Voor de accountregistratie verzamelen we je e-mailadres op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden door ons opgeslagen totdat u bezwaar maakt tegen de opslag per e-mail naar info@cleverreach.com en uw account wenst te verwijderen. Als er geen wettelijke bewaartermijnen zijn, worden uw gegevens binnen 10 dagen na uw opzegging verwijderd.

Wij geven u de gratis account als wij u in ruil daarvoor regelmatig accountrapporten, nieuws en productinformatie per e-mail kunnen sturen. CleverReach GmbH & Co KG gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het bovengenoemde doel en geeft deze niet door aan derden. U kunt zich in elke mailing afmelden voor de mailing of bezwaar maken tegen het opslaan van uw gegevens per e-mail naar info@cleverreach.com en uw gegevens te allen tijde verwijderen, mits de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

Wij gebruiken de softwareoplossing HubSpot Sales Hub, aangeboden door HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA, voor de registratie / uitvoering van de registratie en administratie van klantgegevens. Uw gegevens worden verwerkt op de servers die worden gehost door HubSpot, Inc. in onder andere Duitsland en binnen de reikwijdte van de GDPR. We hebben ook overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten met HubSpot, Inc. (onder andere in overeenstemming met de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU of een DPA in overeenstemming met de orderverwerking op grond van art. 28 GDPR), waarmee we de aanbieder verplichten om de gegevens van onze klanten strikt volgens onze instructies te verwerken, te beschermen en niet door te geven aan derden. HubSpot, Inc. neemt verdere technische voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden in de zin van Art. 4 Nr. 10 GDPR.


10. Belastbaar gebruik

Als u onze CleverReach-software tegen betaling wilt gebruiken, moet u zich eerst registreren. Wij bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens, die u aan ons doorgeeft in de loop van de registratie of een bestelproces, op basis van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR uitsluitend voor de verwerking van uw bestellingen. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de status van uw bestelling of om u de relevante documenten toe te sturen. We bieden ook aan om je accountrapporten en nieuws & productinformatie per e-mail toe te sturen.

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) na het afsluiten van een belastbaar contract, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking. Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, PayPal, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Bij gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

We kunnen gegevens doorgeven aan andere verantwoordelijke partijen (zoals PayPal (Europa) of Mollie B.V.), waarvan het gebruik als betalingsdienstaanbieder noodzakelijk is voor de veilige uitvoering van de betaling.


11. Toepassingen, vooral via HCM4all

Wij verwerken uw gegevens in het kader van het sollicitantenbeheer met als doel te beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding in overeenstemming met artikel 26 BDSG. Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt als onderdeel van uw (online) sollicitatie uitsluitend ten behoeve van de selectie van sollicitanten. Gegevensverwerking voor andere doeleinden vindt niet plaats.

U bepaalt zelf de omvang van de gegevens die u aan ons wilt doorgeven als onderdeel van uw sollicitatie. Sollicitaties worden elektronisch doorgestuurd naar onze HR-afdeling en daar zo snel mogelijk verwerkt. Deze overdracht is gecodeerd. In de regel worden sollicitaties doorgestuurd naar de hoofden van de relevante vakafdelingen in ons bedrijf. Uw gegevens worden verder niet doorgegeven. Uw gegevens worden binnen onze organisatie vertrouwelijk behandeld. Als uw sollicitatie niet wordt gehonoreerd, worden uw documenten na 6 maanden gewist.

Als u uw uitdrukkelijke toestemming geeft, slaan we uw gegevens nog 24 maanden op in een kandidatenpool of talentenpool om ze in aanmerking te kunnen nemen voor toekomstige personeelsadvertenties.
De talentenpool wordt beheerd door de volledige Ashampoo bedrijvengroep. Dit omvat de volgende bedrijven:

 • Ashampoo GmbH & Co KG
 • CleverReach GmbH & Co KG
 • Personizer GmbH & Co KG

In het geval dat uw sollicitatie in aanmerking wordt genomen voor een andere vacante functie binnen de Ashampoo Group, zullen wij uw sollicitatiedocumenten doorsturen naar de betreffende afdeling en, indien nodig, telefonisch of per e-mail contact met u opnemen. Uw gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. a, 7 GDPR in combinatie met. § 26 para. 2 BDSG. Uw toestemmingsverklaring omvat de verwerking van alle gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Daarnaast verwerken en bewaren we gegevens die nodig waren om de sollicitatieprocedure af te ronden (correspondentie, handgeschreven notities van sollicitatiegesprekken, etc.). We kunnen ook werkgerelateerde informatie verwerken die u openbaar beschikbaar hebt gemaakt, zoals een profiel op professionele sociale medianetwerken of online vacatureportalen.

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor geselecteerde werknemers van de Ashampoo Group die betrokken zijn bij het vervullen van vacatures. Uw gegevens worden alleen doorgegeven binnen de Ashampoo Group voor zover dat nodig is voor de sollicitatieprocedure. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor andere doeleinden.
Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de talentpool niet intrekt, worden uw gegevens uiterlijk na 24 maanden volledig gewist. U wordt niet op de hoogte gebracht van de verwijdering van uw gegevens.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder formele vereisten. U kunt uw toestemming intrekken door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar hr@crash.immo.

Wij gebruiken de softwareoplossing HCM4all GmbH, Trogerstraße 48, 81675 München, Duitsland, om de sollicitatieprocedure uit te voeren.
Wij hebben ook overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten met HCM4all gesloten (inclusief in overeenstemming met de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU), waarin wij de aanbieder verplichten de gegevens van onze sollicitanten strikt volgens onze instructies te verwerken, te beschermen en niet aan derden door te geven. HCM4all neemt verdere technische voorzorgsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden in de zin van art. 4 nr. 10 GDPR.


12. YouTube-video’s

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer je een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht. YouTube kan ook verschillende cookies opslaan op jouw eindapparaat. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.
De cookies blijven op je eindapparaat totdat je ze verwijdert.

Als je bent ingelogd in je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


13. Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd) op onze websites. De provider is Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op onze websites worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

 

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR of § 25 TTDSG.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u in de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.


14. Online seminars

Als u gebruik wilt maken van onze vrijwillige emailmarketing online seminars, is een aparte registratie vereist. Voor de online seminarregistratie verzamelen wij uw e-mailadres, voor- en achternaam op basis van art. 6 lid 1 zin 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden door ons 12 maanden bewaard (na de laatste registratie) of totdat u bezwaar maakt tegen de opslag per e-mail naar info@cleverreach.com en uw gegevens wenst te verwijderen. Als er geen wettelijke bewaartermijnen zijn, worden uw gegevens binnen 10 dagen na het bespreken van de annulering verwijderd.

We gebruiken de softwareoplossing GoToWebinar, aangeboden door LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building Block C, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland, om de online seminars uit te voeren. Uw gegevens worden verwerkt op de servers die door LogMeIn uitsluitend in de VS worden gehost en binnen het toepassingsgebied van de GDPR vallen. We hebben ook overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten met LogMeIn (ook in overeenstemming met de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU), waarmee we de aanbieder verplichten om de gegevens van onze klanten strikt volgens onze instructies te verwerken, te beschermen en niet door te geven aan derden. LogMeIn Limited neemt verdere technische voorzorgsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden in de zin van Art. 4 Nr. 10 GDPR.


15. Integratie en agentschapspartners

Als u een van onze integratiepartners wilt worden als ontwikkelaar, hebben we enkele gegevens nodig over uw sollicitatie en uw contactgegevens. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd voor contact- en verificatiedoeleinden op basis van uw vrijwillige toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a) GDPR. Na onze verificatie wordt u publiekelijk vermeld als integratiepartner. Uw contactgegevens worden gepubliceerd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@cleverreach.com en de samenwerking of vermelding als integratiepartner te beëindigen.

Voor de controle en het beheer van onze integratiepartners maken we gebruik van een externe dienstverlener (Atlassian PTy Ltd). Deze dienstverlener werkt voor ons strikt volgens onze instructies in het kader van een gesloten gegevensbeschermingsovereenkomst en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Uw gegevens worden doorgegeven aan de serviceprovider en dus aan een derde land op basis van art. 49 lid 1 lit. a GDPR. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar info@cleverreach.com.


16. Publicatie van vermeldingen in het telefoonboek van het agentschap

De agentschappengids wordt gepubliceerd op onze website. De individuele vermeldingen bevatten de informatie die is verstrekt toen de vermelding werd gemaakt met betrekking tot uw naam inclusief rechtsvorm en adres, telefoonnummer, e-mailadres, logo, talen waarin u actief bent en de e-mailmarketingcampagnes die u aanbiedt, jaar van oprichting, klant-ID van de CleverReach mailingdienst en de website-URL, evenals het type diensten dat u aanbiedt, uw expertisegebied en uw minimumbudget. De vermelding dient om te voldoen aan het contract dat is gesloten in overeenstemming met Art. 6 I b GDPR. Afgezien van de vermelding vindt er geen verdere verwerking van uw gegevens plaats. Als u het niet eens bent met de publicatie in de bedrijvengids, kunt u het contract opzeggen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij bewaren de gegevens totdat wij van u bericht ontvangen dat de vermelding niet meer gepubliceerd mag worden.


17. Demo video’s en productpresentatie

Als je geïnteresseerd bent in onze diensten en producten, laten we ze je graag zien in onze demonstratievideo’s. U kunt ook een afspraak met ons maken voor een persoonlijke productpresentatie in de vorm van een videoconferentie. We presenteren de afzonderlijke diensten en producten dan aan u in een persoonlijk gesprek. Na het indienen van uw aanvraag sturen we u mogelijk een e-mail met meer informatie naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

Voor de toewijzing, planning, administratie en uitvoering van een persoonlijke productpresentatie verzamelen wij uw e-mailadres, uw voor- en achternaam, uw bedrijfswebsite en andere informatie over uw beoogde gebruik van de diensten en producten via het hiervoor bestemde contactformulier op basis van gerechtvaardigd belang conform Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) GDPR. U bepaalt zelf welke gegevens u met ons deelt en kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking met werking voor de toekomst. Uw gegevens worden 6 maanden bewaard of totdat u per e-mail aan info@cleverreach.com bezwaar maakt tegen de opslag en uw gegevens wenst te verwijderen. Als er geen wettelijke bewaartermijnen zijn, worden uw gegevens binnen 10 dagen na uw bezwaar verwijderd.

 

Wij gebruiken Google Meet/Google Calendar, aangeboden door Google LCC / Google Ireland Ltd, voor de toewijzing, planning, administratie en realisatie van de persoonlijke productpresentatie. Uw gegevens worden voor deze doeleinden verwerkt op de servers die worden gehost door Google binnen de reikwijdte van de GDPR. We hebben ook overeenkomstige gegevensbeschermingsovereenkomsten met Google gesloten (onder andere in overeenstemming met de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU of op basis van het adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie), waarmee we de aanbieder verplichten om de gegevens van onze klanten strikt volgens onze instructies te verwerken, te beschermen en niet aan derden door te geven. Google neemt verdere technische voorzorgsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden in de zin van art. 4 (10) GDPR.